Opptak av gudstjenester

En synkroniseringslisens gir deg rett til å synkronisere, det vil si sette sammen, musikk med både stillbilder og bevegelige bilder i audiovisuelle produksjoner. Dette kan for eksempel dreie seg om opptak av gudstjenester og seremonier som blir liggende tilgjengelig på nett etter at gudstjenesten eller seremonien er direktestrømmet. TONO tilbyr synkroniseringslisens for både enkeltgudstjenester og gjennom løpende avtaler:

  • En gudstjeneste kan ligge tilgjengelig på nett i inntil en uke etter arrangementet er avholdt til et vederlag på 500,- kroner
  • En helårsavtale for ukentlige gudstjenester som blir liggende tilgjengelig på nett til et vederlag på 6.000,- kroner

I tillegg til synkroniseringslisensen for opptak som blir liggende tilgjengelig på nett, så må selve fremføringen (sending/avspilling) på Internett lisensieres, og TONO tilbyr både lisens for enkeltgudstjenester og gjennom  løpende avtaler:

  • 300,- kroner for strømming av en enkelt gudstjeneste til menigheten
  • 2.500,- kroner for inntil 10 sendinger per halvår
  • 5.000,- kroner for inntil 26 sendinger per halvår

 Vi gjør oppmerksom på at synkroniseringslisensen kun vil gjøre seg gjeldende dersom gudstjenestene og seremoniene blir liggende tilgjengelig på nett. Ved direktestrømming er det kun fremføringsrettighetene det skal betales et vederlag for.

TONO tilbyr også fremføring -og synkroniseringslisens for andre typer videoproduksjoner enn gudstjenester og seremonier.

Ved spørsmål eller for å inngå en avtale, ta kontakt med online@tono.no