Produksjoner til undervisning

TONO gir synkroniseringslisens til produksjoner i undervisningssammenheng som skal vises på nett. Størrelsen på vederlaget avhenger av antall musikkminutter, som vist under.

  Inntil 5
minutter
Inntil 20 minutter Inntil 60 minutter
Skoleproduksjoner til undervisning

 

kr 1 166,- kr 4 662,- kr 13 986,-
Elevproduksjoner til undervisning kr 680,- kr 2 718,- kr 8 154,-