Produksjoner til undervisning

TONO gir synkroniseringslisens til produksjoner i undervisningssammenheng som skal vises på nett. Størrelsen på vederlaget avhenger av antall musikkminutter, som vist under.

  Inntil 5
minutter
Inntil 20 minutter Inntil 60 minutter
Skoleproduksjoner til undervisning

 

kr 1 200,- kr 4 802,- kr 14 406,-
Elevproduksjoner til undervisning kr 700,- kr 2 800,- kr 8 399,-