Rapportering fra lokalradio

Ettersom lokalradioene bruker en større andel av lokal musikk sammenlignet med de kommersielle radiostasjonene, vil en mer nøyaktig rapportering av de lokale radiostasjonenes musikkbruk være aktuelt for å bidra til å fremme lokale musikkskapere. TONO legger til rette for en slik rapportering, og de lokalstasjonene som ønsker å rapportere til TONO, kan ta kontakt med rapportsjef Elin Heer […]

 / 23/05/2014 /

Ettersom lokalradioene bruker en større andel av lokal musikk sammenlignet med de kommersielle radiostasjonene, vil en mer nøyaktig rapportering av de lokale radiostasjonenes musikkbruk være aktuelt for å bidra til å fremme lokale musikkskapere. TONO legger til rette for en slik rapportering, og de lokalstasjonene som ønsker å rapportere til TONO, kan ta kontakt med rapportsjef Elin Heer for mer informasjon om format og muligheter.

 

1.  Hovedregel

Et utvalg av radiostasjoner, bestemt av TONOs styre, skal sende TONO rapporter over de verk som har inngått i stasjonens sendinger i henhold til nedenstående spesifikasjon

2. Rapportering av verk

Rapportene må inneholde:

I tillegg er det ønskelig at rapportene inneholder:

  1. Rettighetshavernes fulle navn: Komponist, tekstforfatter (eventuelt oversetter og arrangør)
  2. Platemerke og katalognummer (eventuelt ISRC)

3. Frister for rapportering

Det skal sendes rapporter for hele året. Fristen for innsending vil være den 15 i hver måned for foregående måned. Dersom opplysningene i henhold til pkt. 1-6 ovenfor er oppgitt, er musikkrapporten å betrakte som fullstendig.

Dersom fullstendige rapporter ikke er innkommet innen fristen, skal TONO varsle den aktuelle radiostasjon om dette, med frist på 2 uker til å rette rapporten(e).