Ringetoner

TONO lisensierer salg og distribusjon av ringetoner til en tariff på på 10 % av omsetningen, og med et minimumsvederlag på 1,20 kroner pr nedlasting. Ta kontakt for mer informasjon og avtale

 / 10/02/2014 /

TONO lisensierer salg og distribusjon av ringetoner til en tariff på på 10 % av omsetningen, og med et minimumsvederlag på 1,20 kroner pr nedlasting.

Ta kontakt for mer informasjon og avtale