SAMTID // Klaus Sandvik // Prime preparation

Juryens begrunnelse Verket er komponert som en inngang til Pergolesis ”Stabat Mater”. Det store, og krevende temaet er dermed Marias lidelse ved korset, og den korte teksten (av Karin Moe) som ligger til grunn for Prime Preparation , er formet som sønnens hymne til Maria; ”Mother of Life”. Å nærme seg ett av historiens storverk, […]

 / 01/04/2014 /
Juryens begrunnelse

Verket er komponert som en inngang til Pergolesis ”Stabat Mater”. Det store, og krevende temaet er dermed Marias lidelse ved korset, og den korte teksten (av Karin Moe) som ligger til grunn for Prime Preparation , er formet som sønnens hymne til Maria; ”Mother of Life”.

Å nærme seg ett av historiens storverk, og blotte seg for direkte sammenlikning med en mester, er selvsagt risikabelt. I motsetning til hva tilleggsbesetningen kunne antyde (trompet og slagverk), skjer det ikke med store fakter. Vi har derimot fått et sjeldent filigransarbeid av et verk, radikalt neddempet i tonen, og med en usedvanlig finstilt økonomisering med virkemidlene.  Måten komponisten får strykerne til å pulsere og leve – uten velkjente klisjeer – tvers gjennom det halvtimes lange verket, er både fengslende og fascinerende å lytte til. Den øvrige besetning settes sparsomt og treffsikkert inn i helheten.

Denne musikken ”skal et sted”; den skal inn til Pergolesi, men først skal den være her og nå, i vår tid. Uten å parafrasere forgjengeren på noen lettvint eller entydig måte, kjennes overgangen fra det aktuelle til det forgangne verket som både sømløs og meningsfull; ja som det tittelen antyder: en forberedelse .

Verket er skrevet for Det Norske Kammerorkester, to sangsolister, altfløyte, trompet og slagverk.