SAMTID (MINDRE VERK) // JON ØYVIND NÆSS //THE DANGEROUS KITTEN