SAMTID (MINDRE VERK) // MAJA S RATKJE // WAVES II B