SAMTID (STØRRE VERK) // JOHN PERSEN // OVER KORS OG KRONE