Sirkus/tivoli

Sirkus

Gjelder musikkfremføring i sirkusforestillinger

Vederlag pr. forestilling

Gruppe Antall plasser Kr pr. forestilling
1 Inntil 500 158,50
2 501 – 1 000 254,50
3 1 001 – 2 000 334,59,-
4 Over 2000 434,50,-

Sirkuseiere har vanligvis sentral avtale med TONO. Slik avtale skal kunne forevises representanten.

Tivoli

Musikkfremføring på tivoli over fellesanlegg.

Årspris: 3 454,-