Spørsmål og svar

Vi benytter kun «boks-/produksjonsmusikk», hvorfor skal vi forholde oss til TONO? Kjøp av boksmusikk omfatter ikke fremføringsrettigheter. TONO må kvalitetssikre all musikkbruk i norske produksjoner for å kunne avregne presist til komponister og tekstforfattere, og derfor trenger vi 100 prosent oversikt over all musikkbruk. Skal man rapportere musikk til TONO selv om vi kun har […]

 / 14/12/2016 /

Vi benytter kun «boks-/produksjonsmusikk», hvorfor skal vi forholde oss til TONO?
Kjøp av boksmusikk omfatter ikke fremføringsrettigheter. TONO må kvalitetssikre all musikkbruk i norske produksjoner for å kunne avregne presist til komponister og tekstforfattere, og derfor trenger vi 100 prosent oversikt over all musikkbruk.

Skal man rapportere musikk til TONO selv om vi kun har brukt den i noen få sekunder?
Ja, hvor lenge musikken brukes påvirker ikke at komponisten har rett til vederlag for bruken.

Hvorfor skal produksjonsselskapet rapportere til TONO, vi har allerede avtalt musikk og honorar med komponisten?
Skal man bruke musikk i en produksjon, må man først avklare honorar og synkroniseringsvederlag
(enten med NCB, komponist direkte eller vedkommendes musikkforlag). Brukes allerede innspilt musikk må man også klarere dette med plateselskapet som eier innspillingen. TONO derimot kommer først
inn i bildet når produksjonen faktisk vises for offentligheten. Selskapet som er ansvarlige for dette må betale TONO og rapportere hva slags musikk som er benyttet.