TEKST // KARPE DIEM // HEISANN MONTEBELLO

Heisann EDVARD-pris! Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid og Chirag Rashmikant Patel har hatt enorm suksess med albumet «Heisann Montebello». De har overbevist musikkritikere, de har hatt enorme mengder medieomtale, og ikke minst har de virkelig nådd ut til folket. Tre utsolgte kvelder i Oslo Spektrum vitner om det. Fundamentet i suksessen er låtene – og tekstene.  […]

 / 22/12/2017 /

Heisann EDVARD-pris!

Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid og Chirag Rashmikant Patel har hatt enorm suksess med albumet «Heisann Montebello». De har overbevist musikkritikere, de har hatt enorme mengder medieomtale, og ikke minst har de virkelig nådd ut til folket. Tre utsolgte kvelder i Oslo Spektrum vitner om det.

Fundamentet i suksessen er låtene – og tekstene.  I Karpe Diems tekstunivers finner vi politikk, religion, storbydynamikk, ulikheter, integrering og kommentarfelter. De provoserer, refser og irriterer, samtidig som de innehar en utrolig lekenhet med ord og setninger. De har en enorm teft for fonetikk, groove, sound, og alt som må «virke» i et populærmusikalsk univers. Resultatet er en moderne, musikalsk poesi, som både har høyverdige kvaliteter isolert sett, og som står i en arv fra poeter som Jan Erik Vold, men som også treffer 5-åringer. De synger med på «Nav’er,  Nav’er, Nav’er» og «Mullah, Mullah, Mullah», trolig uten helt å forstå innholdet. For dem låter dette bare «fett».

Og i dette ligger mye av kraften i, og kunsten bak, Karpe Diems suksess: Tungt skyts fyres av med så stor energi at det fungerer for et stort publikum som ikke trenger å ha opplevd det samme som skaperne, men som likevel opplever at det angår dem.


Foto: Little Big Sister/akm1k3