TEKST // ØYSTEIN SUNDE // FOLK TIL SLIKT

 / 07/05/2014 /