TEKST TIL MUSIKK // Bjørn Eidsvåg // Floden

Juryens begrunnelse: Årets prisvinner har som opphavsmann og utøver oppnådd mye anerkjennelse i Norge. Gjennom flere tiår har han produsert tekster og melodier som har beveget store deler av befolkningen. Flere sanger er  allerede klassikere og blir flittig brukt av andre artister- i skoleundervisningen og ikke minst i religiøse seremonier. Med duetten Floden fra CD-platen […]

 / 01/04/2014 /
Juryens begrunnelse:

Årets prisvinner har som opphavsmann og utøver oppnådd mye anerkjennelse i Norge. Gjennom flere tiår har han produsert tekster og melodier som har beveget store deler av befolkningen. Flere sanger er  allerede klassikere og blir flittig brukt av andre artister- i skoleundervisningen og ikke minst i religiøse seremonier. Med duetten Floden fra CD-platen Nåde har han atter en gang  levert et solid stykke håndverk. Med sin gode evne til å sette ord på egne og andres følelser på en troverdig måte, skaper han en tillitsfull og varm kommunikasjon mellom seg og sine tilhørere. Tekstene er nære, sterke og folklige, samtidig som de har en grunnleggende forankring i hans kristne livssyn.