Telefon/ventemusikk

Beregnes etter kapasitet på sentralbord; Antall linjer eller maksimalt antall på vent.

Ventemusikk over telefon, vederlag pr. år

Inntil 25 linjer/antall på vent: Kr 1 304,-
Utover 25/antall på vent, pr. stk: Kr 39,03
For å inngå avtale, ta kontakt på marked@tono.no