Transport

Skip innenriks:

Vederlag for bakgrunnsmusikk (TV/Video, CD, radio e.l.) i kafeteria og/eller annet oppholdsrom beregnet etter følgende satser:

Gjennomsnittlig passasjerbelegg Kr. pr. mnd.
Inntil 50 121
Fra 51-75 202
Fra 76-100 279
Fra 101-125 367
Over 126 542

Skip utenriks:

Antall køye/passasjer-plasser Antall sittepl. i danselokale/kino A) Bakgrunnsmusikk. Lugarer ekskl. tv/video Kr. pr. mnd B) Bakgrunns-musikk (Live/innspilt) Kr. pr. mnd. C) Bakgrunns-musikk inkl.  tv/video i lugarer Kr. pr. mnd. D) Musikk til dans. (live/innspilt) Kr. pr. dag E) Kino Kr. pr. dag
Inntil 50 230,- 501,- 611,- 28,- 0,-
Inntil 100 331,- 747,- 908,- 41,- 0,-
Inntil 150 502,- 1 127,- 1 379,- 60,- 0,-
Inntil 200 668,- 1 325,- 1 658,- 81,- 54,-
Inntil 300 831,- 1 760,- 2 172,- 120,- 0,-
Inntil 400 995,- 1 990,- 2 488,- 162,- 74,-
Inntil 500 1 145,- 2 288,- 2 862,- 188,- 0,-
Inntil 600 1 291,- 2 587,- 3 235,- 211,- 0,-
Inntil 700 1 442,- 2 884,- 3 610,- 235,- 0,-
Inntil 800 1 591,- 3 183,- 3 980,- 261,- 0,-
Inntil 900 1 740,- 3 482,- 4 354,- 286,- 0,-
Inntil 1000 1 890,- 3 781,- 4 724,- 308,- 90,-

For skip over 1000 køyeplasser/passasjerplasser beregnes et tilleggsvederlag pr. påbegynt 100 køyeplasser/passasjerplasser på 8 % av satsene i gruppe 12.

 

Busser

Vederlag for radio, TV/video, CD, øretelefoner e. l. beregnes etter følgende satser:

Kr 1 386,-  pr. buss pr. år

 

Fly/helikoptre

Gjelder musikkfremføring for passasjerer i fly og helikoptre.

Boarding-musikk:

Kr 4 383 pr. fly pr. år

Inflight-musikk – Pr. flygning, innenfor Europa:

Inntil 100 seter

55

101-200 seter

100

Over 200 seter

120

Inflight-musikk – Pr. flygning, Interkontinental (utenfor Europa):

Inntil 100 seter

64

101-200 seter

123

Over 200 seter

170

Ta kontakt med TONO på marked@tono.no for å inngå avtale.