Transport

Skip innenriks: Vederlag for bakgrunnsmusikk (TV/Video, CD, radio e.l.) i kafeteria og/eller annet oppholdsrom beregnet etter følgende satser: [table width=»70%» colalign=»left|right» align=»center» delimiter=»|»] Gjennomsnittlig passasjerbelegg|Kr. pr. mnd. Inntil 50|121 Fra 51-75|202 Fra 76-100|279 Fra 101-125|367 Over 126|542 [/table] Skip utenriks: [table width=»70%» colalign=»left|right|right|right|right|right» align=»center» delimiter=»|»] Antall køye/passasjer-plasser Antall sittepl. i danselokale/kino|A) Bakgrunnsmusikk. Lugarer ekskl. tv/video Kr. pr. mnd|B) […]

 / 05/05/2014 /

Skip innenriks:

Vederlag for bakgrunnsmusikk (TV/Video, CD, radio e.l.) i kafeteria og/eller annet oppholdsrom beregnet etter følgende satser:

[table width=»70%» colalign=»left|right» align=»center» delimiter=»|»]
Gjennomsnittlig passasjerbelegg|Kr. pr. mnd.
Inntil 50|121
Fra 51-75|202
Fra 76-100|279
Fra 101-125|367
Over 126|542
[/table]

Skip utenriks:

[table width=»70%» colalign=»left|right|right|right|right|right» align=»center» delimiter=»|»]
Antall køye/passasjer-plasser Antall sittepl. i danselokale/kino|A) Bakgrunnsmusikk. Lugarer ekskl. tv/video Kr. pr. mnd|B) Bakgrunns-musikk (Live/innspilt) Kr. pr. mnd.|C) Bakgrunns-musikk inkl.  tv/video i lugarer Kr. pr. mnd.|D) Musikk til dans. (live/innspilt) Kr. pr. dag|E) Kino Kr. pr. dag
Inntil 50|230,-|501,-|611,-|28,-|0,-

Inntil 100|331,-|747,-|908,-|41,-|0,-

Inntil 150|502,-|1 127,-|1 379,-|60,-|0,-

Inntil 200|668,-|1 325,-|1 658,-|81,-|54,-

Inntil 300|831,-|1 760,-|2 172,-|120,-|0,-

Inntil 400|995,-|1 990,-|2 488,-|162,-|74,-

Inntil 500|1 145,-|2 288,-|2 862,-|188,-|0,-

Inntil 600|1 291,-|2 587,-|3 235,-|211,-|0,-

Inntil 700|1 442,-|2 884,-|3 610,-|235,-|0,-

Inntil 800|1 591,-|3 183,-|3 980,-|261,-|0,-

Inntil 900|1 740,-|3 482,-|4 354,-|286,-|0,-

Inntil 1000|1 890,-|3 781,-|4 724,-|308,-|90,-
[/table]

For skip over 1000 køyeplasser/passasjerplasser beregnes et tilleggsvederlag pr. påbegynt 100 køyeplasser/passasjerplasser på 8 % av satsene i gruppe 12.

 

Busser

Vederlag for radio, TV/video, CD, øretelefoner e. l. beregnes etter følgende satser:

Kr 1 386,-  pr. buss pr. år

 

Fly/helikoptre

Gjelder musikkfremføring for passasjerer i fly og helikoptre.

Boarding-musikk:

Kr 4 383 pr. fly pr. år

Inflight-musikk – Pr. flygning, innenfor Europa:

[table width=»70%» colalign=»left|right» align=»center» delimiter=»|»]

|

Inntil 100 seter|55

101-200 seter|100

Over 200 seter|120

[/table]

Inflight-musikk – Pr. flygning, Interkontinental (utenfor Europa):

[table width=»70%» colalign=»left|right» align=»center» delimiter=»|»]

|

Inntil 100 seter|64

101-200 seter|123

Over 200 seter|170

[/table]

Ta kontakt med TONO på marked@tono.no for å inngå avtale.