Treningssenter og danseopplæring

Driver du treningssenter eller danseopplæring må du betale TONO-vederlag for musikkbruk ved gruppetreningstimer, bakgrunnsmusikk i fellesarealer og eventuelt et lydfestingsvederlag hvis instruktørene dine lager egenproduserte CD-plater, dvd, mp3 osv til gruppetreningstimer. Til OPPLYSNINGSSKJEMA Bakgrunnsmusikk Med bakgrunnsmusikk menes musikk som gjøres tilgjengelig for publikum i styrketreningsrom, garderober, resepsjonsområde osv. Bakgrunnsmusikk beregnes med en fast sats på […]

 / 14/02/2014 /

Driver du treningssenter eller danseopplæring må du betale TONO-vederlag for musikkbruk ved gruppetreningstimer, bakgrunnsmusikk i fellesarealer og eventuelt et lydfestingsvederlag hvis instruktørene dine lager egenproduserte CD-plater, dvd, mp3 osv til gruppetreningstimer.

Til OPPLYSNINGSSKJEMA

Bakgrunnsmusikk

Med bakgrunnsmusikk menes musikk som gjøres tilgjengelig for publikum i styrketreningsrom, garderober, resepsjonsområde osv. Bakgrunnsmusikk beregnes med en fast sats på kr. 10.60- pr. kvm. pr. år. 

(gruppetreningsarealet skal ikke medregnes ved beregning av bakgrunnsmusikkarealet).

Gruppetrening

Med gruppetrening menes aerobic, spinning, dansegrupper, TRX-grupper og lignende. Du betaler vederlag etter hvor mange deltagere du har pr. gruppetreningstime.

[table colalign=»left|right» align=»center» width=»70%» delimiter=»|»]

|
Mindre enn 10|Kr 9,48
10 – 19|Kr 15,16
Over 20|31,11
[/table]

Lydfesting:

Hvis instruktørene dine kopierer musikk og lager egne CD-plater, mp3, DVD’er osv for bruk i sine gruppetreningstimer må du betale et lydfestingsvederlag til NCB.
Dette kan du enkelt få tillatelse til gjennom TONO. Lydfestingsvederlaget gjelder for et kalenderår og er på kr. 142 pr instruktør.

Fyll ut skjema under for avtale. Ta kontakt dersom du trenger hjelp eller har andre spørsmål.