Urfremføring

Alle nye verk som oppfyller kriteriene for urfremføring blir automatisk tildelt en spesiell kode ved verksanmeldelse i TONO.
Denne koden trigges første gang verket velges til fremføring, og avregnes i en egen urfremføringsavregning som finner sted i desember året etter selve fremføringen.

For å kvalifisere til urfremføring, må verkets første fremføring ha funnet sted i Norge innenfor et område som oppfyller kriteriene. I utgangspunktet er dette områder som radio, TV og konserter.

Det finnes noen tilfeller når verket ikke er berettiget til urfremføringstillegg:

  • Fremføringer av musikkdramatiske verk (opera, operetter, musikaler, balletter og teater). Dette fordi vi normalt sett ikke forvalter disse rettighetene.
  • Puljen privatkopiering, m.fl. Her er det ikke snakk om en egentlig urfremføring, men om gjenbruk av opplysninger fra radio-/TV-området som er blitt avregnet tidligere.
  • Fri improvisasjon.
  • Kjenningsmelodier, signaturer, jingler, trailere, vignettmusikk, reklamespots, medleys, temaunderlag til konkurranser, eller lignende.
  • Ny tekst til eksisterende musikk.

Beregningen av urfremføringstillegget tar utgangspunkt i avregningsbeløpet for den opprinnelige fremføringen. Dette beløpet multipliseres med en såkalt ur-faktor, som varierer for hvert fremføringsår.

Urfremføringstillegget på TV-serier beregnes automatisk etter 50 % av den totale spilletiden for hele sesongen. Dersom man mener at det er grunnlag for et høyere urfremføringstillegg, må dokumentasjon på verket innsendes med en redegjørelse for hvorfor grunnlaget for tillegget skal være høyere. Det er ikke nødvendig å sende inn dokumentasjon dersom tilleggsgrunnlaget ikke er mer enn 50 %.
For senere sesonger, er det kun nykomponert musikk som vil være berettiget til å motta urfremføringstillegg.
Nykomponert musikk må imidlertid anmeldes til TONO separat.
Det er spilletiden til musikkverket, og ikke varigheten på selve programmet/episoden, som legges til grunn for urfremføringstillegget.

Maksimumsgrensen for urfremføringstillegget for et verk er 75.000,- mens den er 150.000,- per rettighetshaver per inntjeningsår.