UTFORDRER // RUTH WILHELMINE MEYER // KLANGBIOTOPER

Med en kompromissløs tilnærming til utvidet stemmebruk retter Ruth Wilhelmine Meyer oppmerksomheten mot originale og krevende temaer, uten å støte bort lytterne. Vi trekkes inn i verket og musikken på en intim og kjærlig måte. Det er sjelden man kan si at «dette har jeg ikke hørt før», men det kan man her. De klanglige […]

 / 22/10/2019 /

Med en kompromissløs tilnærming til utvidet stemmebruk retter Ruth Wilhelmine Meyer oppmerksomheten mot originale og krevende temaer, uten å støte bort lytterne. Vi trekkes inn i verket og musikken på en intim og kjærlig måte. Det er sjelden man kan si at «dette har jeg ikke hørt før», men det kan man her. De klanglige biotopene hører vi i referansene til naturen. Man møter dyrelyder og naturens sang og klang. Denne EDVARD-kategoriens tittel – Utfordrer – er selve overskriften i det Meyer gjør. Hun utfordrer oss til å lytte og å tenke annerledes. «Klangbiotoper» er sjangeroverskridende og unikt. Det er samtidsmusikk, verdensmusikk og jazz, men først og fremst er det unik, utfordrende og sterk musikk.

Foto: Kristian Dugstad / TONO