Utland

TONO har søsterselskaper rundt om i hele verden som, gjennom vår gjensidighetsavtale, skal sørge for å avregne fremføringer til våre medlemmer når verk fremføres i deres territorium. Selskapene har ulike fordelingsregler og praksis. Mange selskaper avregner for alle konserter hvor det er innkrevd og mottatt vederlag. Andre selskaper foretar i stedet en form for «sampling», […]

 / 07/04/2014 /

TONO har søsterselskaper rundt om i hele verden som, gjennom vår gjensidighetsavtale, skal sørge for å avregne fremføringer til våre medlemmer når verk fremføres i deres territorium.

Selskapene har ulike fordelingsregler og praksis. Mange selskaper avregner for alle konserter hvor det er innkrevd og mottatt vederlag. Andre selskaper foretar i stedet en form for «sampling», som betyr at innkomne vederlag avregnes til et utvalg av innrapporterte konsertfremføringer. Det samme gjelder ofte kringkastingsområdet hvor det gjerne blir brukt et statistisk utvalg av rapporter, ofte er dette et visst antall uker/år, som skal representere fremført repertoar for hele året. For å motta avregning i slike tilfeller, må verket ditt være med i dette uttrekket.

Hvor raskt TONO mottar avregning fra de ulike søsterselskapene varierer. Flere selskaper avregner kvartalsvis, men det finnes fortsatt en rekke selskaper som kun avregner 1-2 ganger per år.
TONOs målsetting er å utbetale avregning fra utlandet så raskt som mulig til våre rettighetshavere. Vi avregner penger fra utlandet fire ganger årlig. Dog er det ulike land som avregnes hver gang, slik at det på forhånd ikke er mulig å si noe om hvilket land/periode som avregnes når.

På grunn av dette, må man beregne lengre tid fra fremføringen fant sted i utlandet til avregningen kan utbetales fra TONO. Selve fremføringen må først behandles i det gjeldende søsterselskapet før den videresendes til TONO for lokal behandling.

Når det gjelder rapportering av fremføringer i utlandet, praktiseres her samme modell som i Norge. Du trenger altså ikke å rapportere fremføringer av verkene dine på radio/TV, men dersom du har spilt konserter i utlandet, er det fint om du rapporterer dem til oss.

Siden flere av søsterselskapene krever raskere rapportering, vil vi anbefale at våre medlemmer innrapporterer utlandskonserter så raskt som mulig.
Du kan rapportere konserter du har hatt i utlandet på MITT TONO på samme måte som konserter i Norge. Sørg for å fylle ut så komplette opplysninger som mulig, slik at vi kan følge det opp med det gjeldende selskapet.