Video on-demand

Filmstreaming og filmleie på nett omtales som video on-demand (VoD). Slike tjenester gir vanligvis adgang til direkte avspilling av filmen eller avspilling innenfor en avgrenset tidsperiode.

Tariffen for VoD med internasjonale filmer er 3,5 % av omsetning, med et minimumsvederlag på 95 øre pr avspilling/leie av en film.

 Last ned eksempel på en avtale her

 Ta kontakt for mer informasjon og avtale