Videosalg/nedlastning

Nedlasting/salg av film omtales ofte som Electronic Sell-Through (EST).

Tariffen for EST med internasjonale filmer er på 3 % av omsetning, med et minimumsvederlag på 1,63 kroner pr salg/nedlasting av en film.