Økonomi

Kåre Viken

06/05/2014
Økonomidirektør

Wenche Kristiansen

06/05/2014
Administrasjonsmedarbeider
22053842

Adeel Muhammad

06/05/2014
Økonomikonsulent og IT Drift

Torunn Elstein

06/05/2014
Økonomikonsulent
22057238