Jeg er billedkunstner og vil bruke musikk i en videoinstallasjon for publisering på Internett. Hvem lisensierer dette?

For slike produksjoner lisensierer TONO både synkronisering og fremførings. Vi gjør oppmerksom på at dersom det benyttes innspilt musikk i slike produksjoner, så må innspillingsrettighetene klareres av de som eier disse. Se innspillingsrettigheter for mer informasjon.

Det er viktig å merke seg at dersom videoinstallasjonen kun skal brukes i museet (altså ikke publisering på Internett), så kan det være at institusjonen allerede har en avtale med TONO som dekker denne bruken. TONOs Markedsavdeling kan kontaktes på e-post marked@tono.no for informasjon om et eventuelt avtaleforhold mellom museet og TONO.

TONO-Hjelpen

For kunder

Så mye avregnet TONO til medlemmer i ulike fylker

Fredag avregnet TONO 240,2 millioner kroner til komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag i inn- og utland. Av dette går 134,9 millioner kroner til 26 744 TONO-medlemmer. Mest gikk til medlemmer bosatt...

Les svaret i ny fane

EDVARD-pris til tekstforfatterne i Ævestaden og Benedikt

Tekstforfatterne i bandene Ævestaden og Benedikt, Levina Storåkern, Hans Olav Settem, Emilie Catrin Korsvold, Marit Othilie Thorvik og Eir Vatn Strøm, er tildelt TONOs EDVARD-pris i kategorien tekst for 2023....

Les svaret i ny fane

TONO distributes over 240 million Norwegian kroner

Collective management of music rights creates value for both music creators and those who use their works. TONO represents over 40,000 members and millions of their colleagues from other countries....

Les svaret i ny fane

TONO utbetaler over 240 millioner kroner

Kollektiv forvaltning av musikkrettigheter skaper verdier både for de som skaper musikkverk og de som bruker dem. TONO representerer over 40 000 medlemmer og flere millioner av deres kolleger fra...

Les svaret i ny fane

– TONO er sånne som meg

Odd Steenberg (70) har ikke bare vært korpsmusiker hele livet. Han har også vært musikkforlegger for norske og utenlandske komponister siden 1970-tallet. Det er knapt et kor eller korps i...

Les svaret i ny fane