Jeg er billedkunstner og vil bruke musikk i en videoinstallasjon for publisering på Internett. Hvem lisensierer dette?

For slike produksjoner lisensierer TONO både synkronisering og fremførings. Vi gjør oppmerksom på at dersom det benyttes innspilt musikk i slike produksjoner, så må innspillingsrettighetene klareres av de som eier disse. Se innspillingsrettigheter for mer informasjon.

Det er viktig å merke seg at dersom videoinstallasjonen kun skal brukes i museet (altså ikke publisering på Internett), så kan det være at institusjonen allerede har en avtale med TONO som dekker denne bruken. TONOs Markedsavdeling kan kontaktes på e-post marked@tono.no for informasjon om et eventuelt avtaleforhold mellom museet og TONO.

TONO-Hjelpen

For kunder

Riddu Riđđu er tildelt TONOs Formidlerpris 2024

Foto: Ørjan Marakatt Bertelsen TONOs Formidlerpris ble etablert i 2011, og deles årlig ut av TONO til en eksepsjonell formidler av musikk. Prisen består av et diplom utformet av kunstner...

Les svaret i ny fane

KI-tjenestene Suno og Udio saksøkt av amerikansk platebransje

Interesseorganisasjonen for den amerikanske platebransjen, RIAA (Recording Industry Association of America), stevnet mandag denne uken to av tjenestene som har fått mest oppmerksomhet innenfor KI-generering av musikk, Udio og Suno....

Les svaret i ny fane

Spotify forbi YouTube på musikkstrømming

Funnene kommer fra The Polaris Digital Music Survey, en undersøkelse gjennomført av YouGov på vegne av TONO og TONOs danske og finske søsterselskaper. Undersøkelsen har vært gjennomført sju ganger på...

Les svaret i ny fane

Ekstraordinært TONO-årsmøte om avregningsprinsipper

TONOs styre vil avholde et ekstraordinært årsmøte den 28. august hvor det vil kun være én sak på agendaen: Hovedprinsipper for en ny avregningsmodell. – TONOs styre vedtok 7. mai...

Les svaret i ny fane

Investering, endring og utvikling

– Her skal det inn masse flinke folk. Det skal være et hus som er tilgjengelig, særlig for medlemmene! Det er som et hvitt lerret som skal fylles med låtskriving,...

Les svaret i ny fane