Opphavsrett

Hva er forskjellen på TONO og Gramo

31/01/2023

TONO og Gramo forvalter ulike musikkrettigheter. TONO representerer låtskrivere, komponister, tekstforfattere og musikkforlag, og forvalter de økonomiske rettighetene knyttet til deres verk. Med verk mener vil selve sangen, uansett hvordan den fremføres eller spilles av. Gramo på sin side, representerer musikerne, artistene og plateselskapene, og forvalter de økonomiske rettighetene knyttet til innspillinger av musikk.

Hva er innspillingsrettigheter?

30/01/2023

Med innspillingsrettigheter menes eierskap til en konkret innspilling av et verk. Av og til brukes også begrepene masterrettigheter og mastereier. Innspillingen eies ofte av de som har finansiert den, som regel et plateselskap, en artist eller et band.. Dersom et innspilt verk skal benyttes i en synkronisering (videoproduksjon), podkast, nettradio eller annet, må du få […]

Må jeg ha en avtale med både TONO og Gramo?

26/01/2023

All bruk av musikk offentlig, både innspilt og levende, krever en avtale med TONO. Hvis du bruker innspilt musikk, som strømming, CD, radio, TV etc. trenger du også en avtale med Gramo. Besøk Gramos nettsider her.

Hva er forskjellen på TONO og Gramo?

TONO og Gramo forvalter ulike musikkrettigheter. TONO representerer låtskrivere, komponister, tekstforfattere og musikkforlag, og forvalter de økonomiske rettighetene knyttet til deres verk. Med verk mener vil selve sangen, uansett hvordan den fremføres eller spilles av. Gramo  representerer derimot musikerne, artistene og plateselskapene, og forvalter de økonomiske rettighetene knyttet til innspillinger av musikk.

Hva er TONO?

TONO er et samvirkeforetak som forvalter rettighetene til låtskrivere, komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag over hele verden. Vi gir tillatelse til offentlig bruk av musikk på rettighetshavernes vegne, og vederlagene, det vil si TONOs resultat, går tilbake til de som har skrevet musikken. Grunnlaget for TONOs virksomhet er opphavsretten, som beskytter alle som skaper musikkverk og […]

Hva er opphavsrett?

Opphavsretten beskytter alle som skaper musikkverk og andre åndsverk, og er grunnlaget for TONOs virksomhet. Retten er lovfestet i Norge gjennom Åndsverkloven, men vernes også gjennom en rekke internasjonale avtaler, konvensjoner og forskrifter. Opphavsrettigheter kan deles i to kategorier: Økonomiske rettigheter og ideelle rettigheter. De økonomiske rettighetene sikrer opphaverne et rettmessig vederlag når musikkverk blir […]