Gjennombrudd i forhandlingene mellom TONO og NOKIA

NOKIAs nye musikkmobiltjeneste ”Comes With Music” er nå på vei til Norge. TONO og NOKIA har i dag blitt enige om en helt ny type lisensieringsavtale for musikkrettighetene til denne grensesprengende paneuropeiske tjenesten.

 / 20/01/2009 /
”TONO har gjennom de siste måneder forhandlet med NOKIA og jeg kan bekrefte at partene nå idag har kommet til enighet om rammene for en helt ny type avtale for det norske og europeiske marked. TONO går med dette nye veier, og vi er stolte over å kunne presentere en fremtidsrettet, brukervennlig og proaktiv avtale som både vil sikre våre medlemmer en rimelig betaling for deres musikk, samtidig som at brukerne får en enkel og ubegrenset adgang til musikken.

NOKIA har også inngått tilsvarende avtaler med de sentrale TONO-selskapene innen EU, og gir med dette mobilkunder i hele Europa en  lovlig og svært enkel adgang til en kjempestor musikkatalog av høyeste kvalitet.

”Comes With Music” er en unik musikktjeneste som gir publikum adgang til nedlasting av hele låter og album direkte til mobiltelefon og PC uten ekstra kostnader. Musikken gjøres tilgjengelig for brukerne når man kjøper sin NOKIA-telefon med 12 eller 18 måneders bindingstid. Musikktilgangen har man så lenge abonnementet løper, og etter utløpsperioden beholder man all musikken til odel og eie. NOKIA betaler rettighetshaverne et vederlag i forhold til antall brukere av tjenesten og musikken som blir lastet ned av mobilkunden, og TONO vil motta detaljerte rapporter om bruken av vårt repertoar igjennom hele Europa. NOKIA er en stor og profesjonell aktør hva gjelder nye digitale satsninger på musikkdistribusjon, og TONO ser frem til et godt og spennende samarbeid med NOKIA fremover.” Les NOKIAs pressemelding i sakens anledning .