KLANGEN AV KILDEN – KOMPOSISJONSKONKURRANSE

Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet (Kilden TKS) åpner i januar 2012. Dette blir Norges nest største kunsthus etter Den Norske Opera & Ballett.

 / 27/04/2011 /

Kilden TKS får 4 saler:

• (med ca. 1150 plasser)• (ca. 700 plasser)• (ca. 240 plasser)• (ca. 140 plasser)

Institusjonene Agder Teater, Kristiansand Symfoniorkester og Opera Sør vil før innflytting fusjoneres til en organisasjon. Det er første gang i Norge at flere kunstinstitusjoner slår seg sammen. I tillegg vil Kilden TKS være arena for diverse kulturhusaktiviter fra regionale aktører til internasjonale stjerner.

Kilden TKSs fremtidige eiere inviterer herved til komposisjonskonkurranse. Vi ønsker å skape en egen klanglig identiteti huset av høy kunstnerisk kvalitet og stor slitestyrke. De klanglige behovene er bl.a.:

Signalene bør være i slekt, men likevel så spesifikke at publikum etter hvert ”lærer seg” hvilken sal de adresserer•

Det er ønskelig at de forskjellige signalene har en klar egenverdi, men samtidig et nært slektskap til et felles klanglig univers.

1. Innsending av forslag til kompositorisk grunnmateriale, lydeksempler og beskrivelse av videre utvikling av arbeidet.Frist: 26. juni 20112. Av det innsendte materialet vil juryen plukke ut inntil 5 bidrag som blir invitert til å realisere det endelige forslag.Dette skjer etter en nøyere beskrevet behovsplan. Dette arbeidet honoreres.Frist: 1. oktober 2011

Vinnerutkastet honoreres med kr. 50.000 – og vil bli brukt som Kildens klang-grunnlag på alle aktuelle plattformer fraåpningen i januar 2012.

Rolf Gupta (sjefsdirigent og kunstnerisk leder, Kristiansand Symfoniorkester), Ingrid Forthun (teatersjef, Agder Teater), Håkon Berge (direktør, Kristiansand Symfoniorkester), Jon Halvor Lund (leder, programråd KSO), Simen Hefte (lydtekniker, Agder Teater) og Glenn Erik Haugland (komponist, leder av Norsk Komponistforenings faglige utvalg).

Bidrag til konkurransens første trinn sendes til: haakon.berge@kso.noeller: Håkon Berge, Kristiansand Symfoniorkester – Marviksveien 140 – 4632 Kristiansand