Løfter norsk musikk

NRK spiller i dag utelukkende norsk musikk på radio. Norskdagen er en del av kampanjen #hørnorsk, som vil bøte på en synkende norskandel. – Vi ønsker å snu  trenden og gi norsk musikk den oppmerksomheten den fortjener, sier Marthe Vee i NOPA.

 / 29/03/2019 /

NRK spiller i dag utelukkende norsk musikk på radio. Norskdagen er en del av kampanjen #hørnorsk, som vil bøte på en synkende norskandel. – Vi ønsker å snu trenden og gi norsk musikk den oppmerksomheten den fortjener, sier Marthe Vee i NOPA.

For andre år på rad vil den musikkbransjen løfte norsk musikk gjennom #hørnorsk. Den ukelange kampanjen består av kurs, spillelister og konserter og kulminerer i Spellemannprisen, lørdag 30. mars.

– Det skapes utrolig mye bra musikk i Norge i dag, og vi ønsker å gi denne en enda større plattform. Hør norsk skal være en øyeåpner for publikum og en inspirasjon for norske komponister og tekstforfattere, sier Marthe Vee, kommunikasjonsansvarlig i NOPA.

Et samlet musikk-Norge

– Hør norsk skal være en øyeåpner for publikum og en inspirasjon for norske komponister og tekstforfattere, sier Marthe Vee, kommunikasjonsansvarlig i NOPA. Foto: Anne Valeur.

I 2018 tok NOPA initiativ til #hørnorsk, og kampanjen er et tett samarbeid med Spellemann. I ryggen har de også store deler av det profesjonelle og frivillige musikk-Norge.

– Gjennom #hørnorsk samarbeider vi med kor og korps over hele landet, som ønsker å spille musikk laget av norske komponister og tekstforfattere, forteller Vee.

NOPA er en interesseorganisasjon for norske komponister og tekstforfattere til musikk. Foreningen jobber for å fremme norsk musikk, og har representanter i TONOs styre.

Les mer om NOPA her.

Synkende andel

I dag, fredag 29. mars, tar også NRK del i løftet. Rikskringkasteren vier en hel dag til norsk musikk på radio. Norskdagen, og kampanjen, er et nødvendig tiltak, mener Marthe Vee.

– Som ferske rapporter viser, er norskandelen er dessverre synkende. Vi ønsker å snu denne trenden og gi norsk musikk den plattformen og oppmerksomheten den fortjener. Dette er et av flere tiltak vi har satt i gang for å bidra til dette.

I likhet med i 2018, avsluttes Hør norsk-kampanjen med Spellemannprisen, lørdag 30. mars. Prisutdelingen er en hyllest til det norske musikkåret som har gått.

– NOPA gjør en enormt viktig jobb for norsk musikk og for komponister og forfattere av tekster til musikk, hver dag, hele året. Det var en fryd å samarbeide med dem i fjor, med ekstra fokus på norsk musikk gjennom #hørnorsk. Vi gleder oss til å fortsette samarbeidet, sier styreleder i Spellemann, Marte Thorsby.

TONO er en av Spellemanns hovedsamarbeidspartnere.