Det har i denne sørgetiden for Arne Nordheim vært fremholdt at han var den siste av de ruvende komponistpersonlighetene

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0