Minneord om Arne Nordheim

Kjære venner av Arne.For komponister av min generasjon – ja, for mange skapende kunstnere av min generasjon, har det vært vanskelig å forestille seg at denne dagen skulle komme. Og likevel visste vi at det ville den gjøre.

 / 17/06/2010 /

Det har i denne sørgetiden for Arne Nordheim vært fremholdt at han var den siste av de ruvende komponistpersonlighetene