Minneord om Arne Nordheim

Det har i denne sørgetiden for Arne Nordheim vært fremholdt at han var den siste av de ruvende komponistpersonlighetene