Misvisende om TONO

VG har i papirutgaven mandag 14. november (og på nettet senere på dagen) en sak om TONO og hvordan vi avregner enkelte kanaler. Avisen skriver at «artister som har blitt spilt mye på NRKs ungdomskanal mP3 kan være snytt for store beløp av TONO (…)». Det er ikke riktig.

 / 14/11/2011 /

Bruk av statistisk utvalg

På enkelte kanaler benytter TONO, i likhet med de fleste TONO-selskaper i verden, statistisk utvalg for å beregne vederlag til sine medlemmer. Dette er en velkjent og etablert metode. Det medfører imidlertid at våre medlemmer blir «snytt for store beløp».

Statistisk utvalg, eller sampling, innebærer at det av kostnadshensyn velges ut noen rapporterte uker som skal representere hele året. Vi benytter ikke stikkprøver, men velger seks uker som gir en jevn fordeling utover året. Grunnen til at denne metoden er valgt, er at dette er en effektiv og kostnadsbesparende måte å avregne på. Den brukes på kanaler med stor grad av repetisjon, slik at de utvalgte ukene gir et representativt utvalg.

Høyere minuttverdi på samplede kanaler

Det at man avregner på bakgrunn av et visst antall uker betyr at man får penger for bare 6 uker med radiospilling i stedet for 52 uker, slik det framgår av VGs artikkel. Minuttverdien som benyttes på kanaler med statistisk utvalg er 8,66 ganger høyere enn den ville vært om vi hadde avregnet 52 uker (altså 52/6). Minuttverdien per avspilling er høyere for å gi . Det er heller ikke mindre penger som blir avregnet på kanalen totalt når man bruker statistisk utvalg.

Non-profit

TONO er en non-profit-organisasjon som eies og styres av medlemmene selv. Alt TONO får inn for offentlig fremføring av musikk fordeles videre til rettighetshaverne, bortsett fra kostnadene som er knyttet til driften av TONO.

Mediehenvendelser

Jan Richard Kjelstrupkommunikasjonssjef99 24 86 87

Cato Strømadm.direktør92 21 63 19