Nytt Musikkforum: «SJANGERHELVETE!»

Onsdag 23. oktober er det tid for nytt «Musikkforum» på Blå. Temaet blir sjangerinndeling av musikk som fenomen. Professor Anne Danielsen og musikkjournalist Guttorm Andreasen holder hvert sitt halvtimes innlegg om temaet. Arrangementet starter kl. 19, og det er gratis inngang.

 / 16/10/2013 /

Hvilke konvensjoner må man forholde seg til i møte med musikksjangre? Og finnes det egentlig noe handlingsrom utenfor sjangrene?

Anne Danielsen vil snakke om forskjeller i verdier, kunstnerisk fokus, produksjonsidealer, lyttemåter og distribusjon mellom noen utvalgte sjangre på musikkfeltet, blant annet med bakgrunn i resultater fra forskningsprosjektet «Sky & Scene» ved Universitetet i Oslo. Guttorm Andreasen vil snakke om sin opplevelse av sjanger som både musikkformidler og utøver – hvilke «sjangerplikter» må oppfylles og hva skjer når reglene brytes?

Velkommen til et forum som belyser hva sjangerinndeling av musikk fører med seg av politiske, sosiologiske, estetiske, og formidlingsmessige konsekvenser! 

 

er professor i musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo og er leder for forskningsprosjektet «Sky & Scene». Hun har publisert en rekke artikler om groove og musikkproduksjon, utgitt boka  og redigert antologien .