Nytt TONO-styre

TONOs årsmøte valgte nytt styre 25. mai 2011. Ragnar Bjerkreim (NOPA) ble valgt til ny styreleder. Det er spennende arbeidsoppgaver som ligger foran oss, sier den nyvalgte styrelederen.

 / 26/05/2011 /

– TONO er i sentrum av det som ligger foran oss på det digitale området. Vi er midt i en rivende utvikling, som går rettighetshavernes vei. Det blir veldig spennende å samarbeide med resten av styret og TONOs ansatte i tiden fremover, sier Ragnar Bjerkreim.

– Det viktigste for styret i den kommende perioden blir å konsolidere og videreutvikle TONO utfra de strategiene som styret har lagt, blant annet å komme med i de nye mediekanalene i enda større grad og øke hyppigheten på avregningene til medlemmene, fortsetter Bjerkreim. TONO er en viktig kulturpolitisk institusjon og aktør i Norge som kjennetegnes av kjerneverdiene kompetent, tilgjengelig og engasjert.

TONOs styre 2011-2013:

Styret velges for to år av gangen. Leder og nestleder velges blant styrerepresentantene for ett år av gangen.

og er nye i styret. Bremnes er kjent som tekstforfatter, låtskriver og artist. Rishaug er lydkunstner og elektronikamusiker og jobber til daglig i Rikskonsertene.

Mediehenvendelser:

Ragnar Bjerkreimstyreleder TONOmobil: 90 98 83 78

Jan Richard Kjelstrupkommunikasjonssjef TONOmobil: 99 24 86 87