Piratkopiering en trussel for kulturarbeidere

1,2 millioner stillinger i europeisk kulturnæring kan forsvinne dersom piratkopiering fortsetter

 / 22/03/2010 /

En nylig offentligjort rapport med tittelen spår at 1,2 millioner jobber i europeisk kulturnæring kan bli borte innen 2015. I samme periode kan kulturbransjen tape så mye som 240 milliarder euro. Rapporten har som utgangspunkt at det ikke blir foretatt vesentlige forandringer i lovverket.

I 2008 opplevde de sektorene som rammes hardest av piratkopieringen (tv-serier, film, musikkinnspillinger og dataspill/software) bortfall av 185 000 arbeidsplasser og et samlet tap i salgsomsetningen på 10 milliarder euro som følge av piratkopiering og ulovlig fildeling.

Paraplyorganisasjoner som UNI-MEI – som representerer fagforeninger innen kunst, media, underholdning –  FIA (International Federation of Actors) og andre tilknyttede medlemsorganisasjoner som FIAPF ( International Federation of Flim Producers’ Association) og CEPI  (European Coordination of Independent TV Producers) støtter undersøkelsen, som dokumenterer de dramatiske konsekvensene ulovlig fildeling har for kulturnæringen.

Rapporten er utført av et uavhengig Paris-basert firma, TERA Consultants og ble nylig offentligjort på en pressekonferanse i Brussel. Dette er den første EU-rapporten som gir et omfattende bilde av de kreative sektorene og deres nøkkelbidrag til EUs økonomi.