Rapporteringsløsning for YouTube på plass

I februar lanserte Google en norsk YouTube-tjeneste etter signering av avtale med TONO. Siden den gang har vi arbeidet for å bli enige om en rapporteringsløsning slik at vi kunne sette i gang å innkreve vederlag for bruken av TONO-repertoar. Vi er glade for å kunngjøre at vi omsider er i mål med dette.

 / 01/11/2013 /

Det skulle gå over et halvt år med forhandlinger om datautveksling og tekniske tilpasninger fra avtalen ble undertegnet i februar til det nå begynner å bli generert vederlag for bruk av TONO-repertoar på YouTube.

– Det har vært en vedvarende forhandling som har gått over flere år, og vi er nå glade for at vi endelig er i mål med alle deler av avtalen. Løsningen trer i kraft fra 1. november, forteller Inger Elise Mey, avdelingsdirektør for Online Media i TONO. 

Inntektene til rettighetshaverne vil komme fra reklame og annonser som legges på utvalgt innhold på Youtubes tjeneste. Disse inntektene vil deretter danne grunnlag for vederlag til rettighetshavere som avregnes via TONO/NCB. Det vil ikke være noen fast pris eller avregningssum pr YouTube-visning, da dette kan variere mye avhengig av både annonseinntekter og trafikk. Sagt på en annen måte: Har man en musikkvideo som YouTube velger å legge reklame rundt, så vil man tjene penger hvis videoen blir sett. Jo mer videoen ses, jo mer annonsekroner får YouTube – som deretter kan avregnes til rettighetshaverene. Det er svært gledelig at rapporteringsløsningen nå er på plass, slik at TONO kan begynne å fakturere YouTube for bruken av TONO-repertoaret. Det er likevel viktig å ha med seg en dose nøkternhet. – TONO var først ute i Norden med en avtale vedrørende Youtube, og vi er glade over at alle detaljer er på plass nå. Det er viktig at TONO-repertoaret er lisensiert slik at rettighetshaverne får inntekter, og bruken er lovlig. Videodelingstjenester som YouTube ser i dag ut til å være gode plattformer i et større bilde, hvor deltakelse i mange ulike typer kanaler, både videodelingsplattformer, streaming, nedlastingstjenester som iTunes, platebutikker og så videre samlet sett vil kunne gi gode inntekter for mange av våre medlemmer, sier Mey.

Inger Elise Mey, avdelingsdirektør for online i TONO, mob. 922 37 982Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO, mob. 909 65 254