Styrevalg 2014

TONOs årsmøte skal være 11. juni 2014, og der skal det velges styremedlemmer. Forslag til kandidater bes innmeldt innen 20. februar.

 / 22/01/2014 /

Dersom du har status som medlem (tidl. «andelshaver») i tillegg til å være rettighetshaver i TONO, kan du velges inn i TONOs styre.  

 Følgende valg skal foretas i år, jf. TONOs vedtekter § 30, jf. §§ 28 og 31:

Hvilke konkrete styreplasser som er på valg, . 

  Unni Løvlid (leder/uavhengig), Jon-Willy Rydningen (NOPA),
Nils Henrik Asheim (NKF) og Steinar Fjeld (NMFF). 

Dersom du har forslag som du ønsker å spille inn, vennligst ta kontakt med et av komiteens medlemmer eller med Helene Rognøy, tlf. 22057200, 

Det er også anledning til å stille til valg ved benkeforslag på årsmøtet.