Svensk undersøkelse: «Umulig» å leve av å skrive musikk

En ny avhandling viser at bare én prosent av medlemmene i TONOs svenske søsterorganisasjon STIM klarer å forsørge seg av sine opphavsrettslige inntekter. Tallet for TONOs medlemmer er langt lavere.

 / 10/06/2013 /

Musikk gleder, trøster, skaper samhold og beriker livene til milliarder av mennesker daglig over hele verden. Ikke minst også i Norge. Radio- og TV-stasjoner, utesteder, konsertsteder, butikker, frisørsalonger, Internett – og trolig også mobiltelefonen din – er fulle av musikk. – Tross den enorme tilgangen til musikk, og den økte livskvaliteten den gir, så er det svært få som klarer å livnære seg av sin skapende virksomhet. Bare 35 av TONOs 23 000 rettighetshavere, eller 0,15 prosent, hadde i 2012 en inntekt fra sine musikkrettigheter på nivå med brutto industriarbeiderinntekt.  Samtidig vet vi at 8 av 10 TONO-låtskrivere må ha annen inntektsgivende inntekt enn fra musikkområdet for å få det til å gå rundt, sier Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO, en medlemseid non-profit organisasjon som forvalter musikkrettighetene til 23 000 norske opphavspersoner og flere millioner opphavspersoner i verden for øvrig.

En ny svensk avhandling fastslår at situasjonen er noe bedre, men like fullt vanskelig, for svenske musikkskapere. Kun én prosent av medlemmene i TONOs svenske søsterorganisasjon STIM klarer å livnære seg av sine inntekter via STIM.  I 2009 mottok 65 prosent av STIM-medlemmene mindre enn 1000 kroner i opphavsrettslig kompensasjon, og 0,2 prosent fikk 36 prosent av det totale utbetalte vederlaget. Opphavsrettslige inntekter er for smuler å regne for den store majoriteten av de som skriver musikk. Er da opphavsretten uten betydning? Nei, sier Staffan Albinsson, forsker i økonomisk historie på Handelshøyskolen i Gøteborg, og som står bak avhandlingen « – Det råder en tydelig «winner-takes-all-situation» som gir veldig lite penger til de fleste, men opphavsretten oppfattes like fullt som viktig av de fleste tonesettere og låtskrivere, sier han. Det skyldes at opphavsretten gir komponisten mulighet til å beholde eierskap og kontroll med det han eller hun har skapt. Basert på statistikk fra 1980 til 2009 bekrefter rapporten at musikkbransjen som helhet har tapt inntekter på ulovlig nedlasting gjennom en årrekke, men at komponistene og låtskrivere har hatt økning i sine totale inntekter. Det skyldes større inntekter fra konserter og og radio- og TV-sendinger. STIM er for øvrig på samme måte som TONO en medlemseid non-profitorganisasjon som videreformidler alle inntekter etter fradrag for administrasjonskostnader (omtrent 15 prosent).