TONO anker i Telenor-saken

Rettighetshaverne anker avgjørelsen fra Asker og Bærum tingrett hvor retten kom frem til at Telenor ikke måtte blokkere tilgangen til The Pirate Bay for sine kunder.

 / 08/12/2009 /

Pressemelding: 8. desember 2009

”Viktig med en rettslig avklaring”

– Vi mener kjennelsen er feil, og påkjærer derfor avgjørelsen inn for lagmannsretten, sier Cato Strøm i TONO. Dersom det er slik at norske myndigheter ikke har implementert EUs opphavsrettsdirektiv på riktig måte, slik tingretten hevder, er dette alvorlig. For oss er dette en prinsipiell sak som det er viktig å få avklart rettslig i en høyere instans.  

IFPIs Marte Thorsby mener at Telenors medvirkning til å gjøre Pirate Bay tilgjengelig for sine abonnenter er rettsstridig:

 – Tingretten er krystallklar på at Telenor medvirker fysisk til å gjøre The Pirate Bay tilgjengelig for sine kunder. Vi mener, i motsetning til tingretten, at denne medvirkningen er i strid med norsk lov. Vi ser at ISP-ene i flere europeiske land gjøres ansvarlige for å gi tilgang til ulovlige tjenester, og mener at dette også er rettstilstanden i Norge.

Bakgrunn

TONO, IFPI, Norsk Videogramforening, SF Norge, MPAA og GramArt har sammen med en rekke andre film- og musikkselskaper gått sammen for å kreve at Telenor stopper sine kunders  tilgang til The Pirate Bay.

En samlet film- og musikkbransje tok i juni ut begjæring om midlertidig forføyning mot Telenor, med krav om at Telenor stenger tilgangen til The Pirate Bay for sine internettkunder. Saken var oppe i Asker og Bærum tingrett i uke 42.

The Pirate Bay er en nedlastingsnettside som ulovlig tilgjengeliggjør opphavsrettslig beskyttet materiale i stor grad, inkludert musikk, film og TV-serier.

Mediehenvendelser

Cato Strøm, direktør TONOMobil: 92 21 63 19Epost: cato.strom@tono.no

Marte Thorsby, direktør IFPI NorgeMobil: 99 60 29 59

Jan Richard Kjelstrup, kommunikasjonssjef i TONOMobil: 99 24 86 87Epost: jrk@tono.no