TONO-fritak for strømming av gudstjenester opphører

1. oktober begynner TONO igjen å lisensiere musikk i gudstjenester som sendes på nett. Menigheter må nå inngå avtale med TONO og betale vederlag for denne aktiviteten.

 / 30/09/2021 /

Som følge av de svært inngripende smitteverntiltakene har TONO siden 1. januar i år gitt midlertidig fritak for ordinær lisensiering av musikk i gudstjenester på nett. Dette fritaket opphører fredag 1. oktober.

Inger Elise Mey, avdelingsdirektør for Online Media i TONO. Foto: Caroline Roka.

Fritaket for lisensiering av musikken i nettgudstjenester var et tiltak TONO innførte fordi nasjonale smittevernrestriksjoner forhindret menigheter fra å avholde fysiske gudstjenester. Nå som samfunnet er gjenåpnet, er det naturlig at også fritaket opphører, sier Inger Elise Mey, avdelingsdirektør for Online Media i TONO.

Menigheter i og utenfor Den norske kirke som ønsker å sende gudstjenester med musikk på nett må derfor inngå ordinær TONO-avtale for bruken.

TONO-vederlaget som betales går videre til opphaverne som har skapt musikken som brukes i sendingen.

TONO tilbyr både lisens for enkeltgudstjenester og løpende halv- og helårsavtaler. For å inngå en avtale, ta kontakt med online@tono.no.