TONO har blitt samvirkeforetak

TONO har fra 1. januar status som samvirkeforetak, ikke andelsselskap som tidligere. Overgangen til ny foretaksform medfører enkelte endringer for deg som er medlem i TONO.

 / 11/01/2013 /

TONO er fra og med 1. januar formelt sett et samvirkeforetak. Samvirkeselskaper kjennetegnes blant annet ved at de eies og styres av de som samhandler med, og har direkte nytte av, foretakets virksomhet. Dette er i tråd med TONOs praksis som andelsselskap.

Årsaken til at TONO nå har blitt et samvirke er Stortingets vedtak av Samvirkeloven i 2007.  Loven var ment å skulle fange opp etablerte samvirker, samt selskaper med begrenset ansvar som bygget på samvirkeprinsipper.  Samvirke er den naturlige foretaksformen for TONO, med tanke på organisasjonens virksomhet og oppgaver.  TONO begynte allerede i 2008 å tilpasse vedtektene til samvirkelovens bestemmelser.  Under årsmøtet 2012 ble de gjenstående endringene vedtatt.

Overgangen til samvirkeformen innebærer enkelte endringer for TONOs styre. Fra og med 2013 kan årsmøtet velge styremedlemmer fritt innenfor styrefordelingen: 2 fra NOPA (Norsk forening for komponister og tekstforfattere), 2 fra NKF (Norsk Komponistforening) og 2 fra NMFF (Norsk Musikkforleggerforening), samt 3 frie plasser.  Tidligere gikk styreleder- og nestledervervene på rundgang blant gruppeforeningene, men nå kan de velges fritt blant samtlige av styrets medlemmer. Ansatte i TONOs administrasjon vil dessuten fra årsmøtet 2013 kunne kreve inntil fire styrerepresentanter, ikke bare én person med observatørstatus, slik ordningen var tidligere.

Det er også nytt at medlemmer som har oppnådd stemmerett og valgbarhet til styret nå vil beholde disse rettighetene i hele sin periode som TONO-medlem, uavhengig av inntekt.  Da TONO var andelsselskap mistet man denne retten i perioder der inntekten falt under 1/5 av kravet som gjaldt for å få stemmerett og valgbarhet. På grunn av overgangen fra andelsselskap til samvirkeforetak, må betegnelsen «andelshaver» endres til «medlem», mens alle andre rettighetshavere TONO forvalter rettighetene til, fremdeles vil bli kalt «rettighetshavere» i formelle sammenhenger. Dette innebærer ingen realitetsendringer, og er kun en språklig tilpasning til det nye regelverket TONO er bundet av.  I dagligtalen har de ansatte i TONOs administrasjon alltid benyttet betegnelsen «medlem» om alle vi har forvaltningskontrakt med, idet vi opplever at dette begrepet rommer flest aspekter av den tilknytningen og nærheten som TONO har, og ønsker å ha, til alle komponister, tekstforfattere og musikkforlag som vi jobber på vegne av.  Dette vil vi fortsette med, og det er normalt kun ved årsmøter (stemmerett og valgbarhet) at det vil være en forskjell – slik det alltid har vært. TONO er medlem i foreningen Samvirkesenteret, og på deres nettside, www.samvirke.org vil du finne nyttig informasjon om  denne foretaksformen.  TONOs administrasjon bistår gjerne også med hjelp ved eventuelle spørsmål. I så fall, ring oss på 22 05 72 00.