TONO lanserer Facebook-side i dag

I dag har TONO lansert en side på Facebook. Du finner siden ved å søke opp TONO eller ved å bruke adressen www.facebook.com/tononorge.

 / 13/06/2013 /

Som et ledd i vårt arbeid med å styrke vår kommunikasjonen i digitale kanaler, har vi i dag lansert TONOs Facebook-side. Du finner den på

Siden skal kort oppsummert være en nyhetskanal og en dialogkanal med særlig de som er tilknyttet TONO, men alle er selvsagt hjertelig velkommen!  TONO er et interessefellesskap bestående av 23 000 norske opphavspersoner, i tillegg til at vi representerer verdens øvrige «TONO-organisasjoner» i Norge. Det er et mål med Facebooksiden at den skal bidra til å styrke TONO-rettighetshavernes opplevelse av å være en viktig del av dette fellesskapet, og å bevisstgjøre dem rundt sin tilværelse som opphavspersoner når det gjelder rettigheter etc. Vi vil også forsøke å bidra med inspirasjon til folks komponist- og låtskriverhverdag.

Facebook-siden er i utgangspunktet ikke ment å være en av hovedkanalene for medlems- eller kundeservicehenvendelser. Det er et valg vi har tatt blant annet fordi det er viktig for oss å få systematisert henvendelser i våre medlems- og kundeservicesystemer, slik at vi kan sikre god oppfølging videre og å ha kontroll på ting. Samtidig er ofte henvendelser vi får personlige i sin art (privatøkonomi etc), og av hensyn til det er det bedre å holde dette utenfor offentlige kanaler. Vi kommer likevel selvsagt til å svare om det kommer spørsmål!  Vi skal ha en åpen dialog på siden. Vi har ikke til hensikt å slette noe – såfremt det mot formodning skulle komme eventuelle ytringer som er i strid med norsk lov, personangrep eller tilsvarende. Vi må også forbeholde oss retten til å kunne fjerne meldinger som markedsfører kommersielle virksomheter, uten at vi tror det blir noe problem. Som sagt, det viktige er å ha en åpen dialog! Vi vil dessuten også nevne at også TONO-ansatte trenger å hente seg inn etter hektiske arbeidsdager, og derfor unner vi oss fritid på kveldene og i helger. Siden vil derfor i utgangspunktet være bemannet mellom kl. 8 og 16 fra mandag til fredag. Dagens lansering er en begynnelse i det små. Vi skal jobbe med å utvikle siden videre underveis. Har du ideer og innspill, eller tips til saker vi kan omtale for eksempel redaksjonelt, så kom med dem. Skriv dem til oss på Facebook-siden direkte, eller send en mail til kommunikasjonssjef willy.martinsen@tono.no. Håper alt dette høres greit ut! Vi gleder oss til tiden fremover på Facebook!