TONOs årsrapport for 2012

TONOs årsrapport for 2012 er klar og kan leses elektronisk her.

 / 19/06/2013 /

TONO hadde i 2012 rekordinntekter på kr. 436 millioner kroner. Det tilsvarer en økning på 6 prosent fra året før. Fordelingssummen økte også med 6 prosent fra det foregående år. 

Dette er gledelige tall sett på bakgrunn av at mange selskaper ellers i Europa ser en utflating og dels stagnasjon i inntekter fra bruk av musikk. Den største veksten er innen onlinefeltet, hvor inntektene endte på 50 millioner kroner, en økning på 130 prosent fra 2011 da tallet var 22 millioner.

Årsrapportens trykte versjon vil om få dager havne i postkassene til de som står på vår mottakerliste. Vi deler den også på nett slik at den er tilgjengelig for alle. Du kan lese den ved å klikke på «skjemaer» i venstremenyen, eller ved å .