1. kvartalsavregning ut denne uken

Denne uken utbetaler TONO 42,7 mill kroner til komponister, låtskrivere, tekstforfattere, musikkforlag og andre rettighetshavere. Du som er rettighetshaver i TONO kan selv sjekke din medlemskonto på våre webtjenester for å se hvor stor avregning dine verk har generert denne gangen.

 / 20/03/2013 /

1. kvartalsavregningen er en av de fire regelmessige avregningsutbetalingene i TONO. Denne avregningen omfatter fremføringer på radio og TV i tredje kvartal 2012, privatkopiering for 2011, VG TV-avregning for andre halvår 2012, utlandsavregning, samt diverse etteravregninger, direkteavregninger og reguleringer. Circa 45 prosent av beløpet går til TONO-rettighetshavere i Norge. TONO forvalter også verdensrepertoaret i Norge, og 55 prosent av avregningsbeløpet går videre til rettighetshavere hos våre søsterselskaper i andre land. Du som er TONO-medlem kan selv til enhver tid se din saldo og alle bevegelser på din medlemskonto på TONOs webtjenester. Her kan du også søke etter avregningsdata for enkeltverk på tvers av perioder og kategorier med detaljer om de enkelte fremføringene. Avregningsbilag som viser antall fremføringer per kanal for de enkelte avregningskjøringene er tilgjengelig for nedlasting.

TONO tar forbehold om eventuelle feil ved avregningen som skyldes forhold som ligger utenfor vår kontroll. Medfører en slik feil at en rettighetshaver har mottatt for mye i avregning, vil feilen bli korrigert ved motregning i neste utbetaling.

Spørsmål kan rettes til medlemsservice på telefon 22 05 72 80 eller .

Eventuelle reklamasjoner må være skriftlige og sendes TONO innen 6. mai 2013.