113,6 millioner kroner i TONO-vederlag

Det norske samvirket av opphavere og musikkforlag, TONO, avregner i dag totalt 113,6 millioner kroner til opphavere og musikkforlag i inn- og utland. Avregningen er den første av TONOs fire årlige, kvartalsvise avregninger, og av totalbeløpet går 48,2 millioner kroner til TONOs medlemmer.

 / 17/03/2021 /

Norske opphavere og musikkforlags kollektive forvaltningsselskap TONO avregner i dag totalt 113,6 millioner kroner. Av dette går 48,2 millioner kroner til TONOs medlemmer og 64,5 millioner kroner sendes til rettighetshavere i utlandet.  0,9 millioner kroner er reservert til foreløpig uidentifiserte rettighetshavere/musikkverk, uanmeldte musikkverk, ikke-medlemmer samt omtvistede rettigheter.

Mer enn 7000 TONO-medlemmer får avregning

Cato Strøm, adm.direktør i TONO. Foto: Kristian Dugstad / TONO

Pengene som nå helt konkret utbetales kommer fra TONOs arbeid med å fakturere radio- og TV-kanaler, film- og musikkstrømmetjenester, kinoer, konsertarrangører, søsterselskaper og så videre. Pengene avregnes på bakgrunn av musikkrapporter. Totalt har rundt regnet 7200 TONO-medlemmer denne gangen hatt aktivitet som innebærer av de får avregning.  

De 40 millioner som Kulturminister Abid Raja har sagt vil fordeles på TONO og Gramo som kompensasjon for norske rettighetshaveres inntektstap som følge av covid-19 er ennå ikke utbetalt til selskapene, og er dermed ikke en del av denne avregningen.

– Hele denne opphaverøkonomien har sitt grunnlag i at norske komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag siden 1928 har gitt tillatelse til offentlig fremføring av musikken deres samlet gjennom TONO. Den kollektive forvaltningsmodellen gjør at de som lager musikk kan få rimelig vederlag for offentlig fremføring av musikken deres, samtidig som den, og blanket licence-prinsippet, innebærer noe så kundevennlig som at man får tillatelse til å fremføre praktisk talt verdensrepertoaret på ett og samme sted, sier Cato Strøm, adm.direktør i TONO.

Avregningene på til sammen kr 113,6 millioner kroner fordeler seg på fremføringsområdene under:

Område                                                              Avregningsbeløp i NOK

Radio                                                                                    15 471 295,25

TV                                                                                          26 273 595,26

Online                                                                                   42 308 728,00

Konsert/live                                                                          5 600 866,93

Kino                                                                                               83 024,03

Urfremføring                                                                            716 627,25

Privatkopiering                                                                     2 242 134,90           

Utland                                                                                  20 909 114,08

Andre områder                                                                          17 430,85

Under er en ytterligere konkretisering av avregningsområdene:  

Radio
På radioområdet avregnes det for fremføringer hos NRK (15 kanaler), Bauer Media (9 kanaler), P4-gruppen (9 kanaler) for fremføringer i 3. kvartal i fjor. Det avregnes også for fremføringer på lokalradioer for 2019, konkret 14 kanaler som tidligere ikke er avregnet.

TV-kringkasting
Innen tradisjonell TV-kringkasting avregnes det for fremføringer hos NRK (5 kanaler), TV2 (7 kanaler) og TV Norge i 3. kvartal 2020. Det avregnes også for NRK nettspilleren for 2. kvartal 2020, samt bruk av musikk i NRKs sosiale medier-kanaler for 2018 og 2019. Videre avregnes det for fremføringer i 2. kvartal i fjor på TV2 Sumo og for VGTV linær for 2017 og 2018.

TV-distribusjon
Fra dette området avregnes det for fremføringer på kanalene Animal Planet, Discovery Channel, Discovery Science, Discovery World, Investigation Discovery og TLC for 1. halvår 2020. For kanalene Fem, Max og Vox avregnes det for fremføringer i 1. kvartal 2020.

Konserter/«Live events»
Her avregnes det for fremføringer på områdene teater, revy og for megakonserter, som i TONO-sammenheng dreier seg om konserter med 25 000 kroner i brutto TONO-vederlag. Det er naturlig nok ikke mange av disse i denne avregningen, sett i lys av covid-19-situasjonen.

Strømmetjenester
TONO avregner denne gangen for fremføringer på Spotify for juli-oktober 2020, YouTube for 3. kvartal 2020, iTunes for 2. kvartal 2020 og for Google Play for 2. kvartal og 3. kvartal 2020

Video on demand-tjenester
På dette området avregner TONO for musikkfremføringer i filmer på Netflix for 2. kvartal 2020, Viaplay for 2. kvartal og 3. kvartal 2020, Altibox for 3. kvartal 2020, Google Play VOD for 3. kvartal 2020, SF Anytime for 2. kvartal 2020 samt VGTV strømming for 2017 og 2018.

Andre områder
Det avregnes også for privatkopiering for 2019, samt fra fremføringer i utlandet. I tillegg gjøres det rutinemessige etteravregninger for tidligere perioder (maks 3 år tilbake) på kringkastingsområdet, konsertområdet, kino m.m. samt korrigeringer.

Om TONO:
TONO ble stiftet i 1928 og er et non-profit samvirkeforetak som eies og styres av opphavere (komponister og sangtekstforfattere) og musikkforlag, og som på deres vegne forvalter de økonomiske opphavsrettighetene i musikken de har skapt. TONO gir tillatelse til bruk av beskyttet musikk for eksempel på radio, TV, internett, konsert og kino mot betaling, og overfører hvert år sitt økonomiske resultat videre til rettighetshavere i musikk som har blitt spilt offentlig. TONO har mer enn 36 000 medlemmer, men arbeider også millioner av opphavere og musikkforlag fra verden for øvrig. TONOs samfunnsrolle er todelt gjennom på den ene siden å samle og forenkle lisensiering av beskyttet musikk og på den andre å gi musikkskapere et økonomisk grunnlag for å kunne skape nye musikkverk. TONO omsatte i 2019 for kr 771 millioner.

For mer informasjon:
Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO, willy.martinsen (a) tono.no, mob. 909 65 254.