https://rcphotostock.com – © rcphotostock (8760)   

2 av 3 europeere tror techgigantene er mektigere enn EU

En ny undersøkelse viser at et flertall av europeere tror techgigantene er mektigere enn EU. 9 av 10 europeere ønsker dessuten lovgivning som vil sørge for at musikkskapere får betalt når musikken deres distribueres og konsumeres på brukergenererte plattformer.

 / 06/09/2018 /
En ny undersøkelse viser at et flertall av europeere tror  techgigantene er mektigere enn EU. 9 av 10 europeere ønsker dessuten lovgivning som vil sørge for at musikkskapere får betalt når musikken deres distribueres og konsumeres på brukergenererte plattformer.

Bildet øverst: https://rcphotostock.com – © rcphotostock (8760)   

6 600 europeere i åtte land har svart på undersøkelsen, som er utført av markedsanalyseselskapet Harris Interactive på oppdrag fra Gesac. Undersøkelsen viser at 67 prosent av respondentene tror techselskapene bak de store medieplattformene er mektigere enn EU, 61 prosent frykter at techgigantene har en negativ påvirkning på det europeiske demokratiet, og 87 prosent mener musikkskapere skal få betalt når musikken deres konsumeres på brukergenererte medieplattformer.

9 av 10 europeere mener EU må lage regler som garanterer at musikkskapere får betalt når musikken deres distribueres på internettplattformer som YouTube og Facebook:


Den 12. september skal EU-parlamentet stemme over hva slags tekst som skal gå videre i EU-systemet frem mot endelig implementert opphavsrettsdirektiv for det digitale feltet. For musikkskapere er kjernepunktet om direktivet vil pålegge selskapene bak de brukergenererte medieplattformene å inngå lisensieringsavtaler med rettighetshavernes organisasjoner slik at musikkskaperne kan få en rettmessig og rimelig andel av de inntekter deres musikk skaper for disse selskapene.