Willy Martinsen

TONO minner om musikkens kraft i ny kampanje

28/12/2022

Undersøkelser viser at nordmenn synes bakgrunnsmusikk bidrar positivt til et besøk på cafe, restaurant og liknende, og at riktig bruk av musikk i butikker kan øke inntektene. Nå lanserer TONO en reklamefilm og en informasjonsside som skal minne norske bedrifter på at musikk er viktig for å skape gode kundeopplevelser.

Julehilsen fra adm. direktør

22/12/2022

Her er  adm.direktør i TONO, Karl Vestli, sin julehilsen til TONOs medlemmer, kunder, samarbeidspartnere og øvrig bransje.

Saken mot Oslo-filharmonien til Høyesterett

I dag kunngjorde Høyesteretts ankeutvalg at saken mellom TONO og Oslo-filharmonien skal behandles i Høyesterett. – Saken dreier seg om å sikre komponistene og sangtekstforfatterne et rimelig vederlag, og vi ser frem til at Høyesterett skal behandle saken i dens fulle bredde, sier Willy Martinsen, kommunikasjonsdirektør i TONO.

Covid-19 påførte musikkbransjen tap på 5 mrd

21/12/2022

Covid-19-pandemien påførte musikkbransjen Inntektene for musikkområdet falt dramatisk i pandemiårene 2020 og 2021 viser rapporten «Kunst i tall». Rapporten viser samtidig at de opphavsrettslige inntektene i musikkbransjen rundet 1 milliard kroner for første gang i 2021.

Ber EU stanse buy outs i amerikanske VOD-tjenester

15/12/2022

Europeiske komponister og sangtekstforfattere ber EU om å stanse påtvungne frikjøpsavtaler («buy outs») i video on demand-tjenester baserte i USA.

TONO har etablert rettighetskategorier

12/12/2022

TONO har etablert rettighetskategorier. Kategoriene har gyldighet fra 2022, og danner grunnlaget for hvilke områder TONO skal forvalte på medlemmenes vegne.

Største desemberavregning noensinne

08/12/2022

Kollektiv forvaltning av opphavsrettigheter skaper verdier for komponister, sangtekstforfattere, låtskrivere og musikkforlag. I dag avregner TONO 143,1 millioner kroner til rettighetshavere i inn- og utland, hvorav 77,5 millioner kroner til TONOs medlemmer. Avregningen er hele 2,5 ganger større enn for bare fem år siden – og er den største desemberavregningen fra TONO noensinne.

TONO fjerner momsrisiko

23/11/2022

TONO-medlemmer som har etablert mva-pliktige virksomheter for sitt arbeid som låtskrivere, komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag trenger ikke å betale inn moms av TONO-inntektene. – Vederlagsinntekter fra utlandet er momsfrie, og hvis man ikke betaler inn moms på TONO-inntekter fra Norge i perioden 1. desember i år og ut 2023, eventuelt inntil det kommer nye mva-regler, kommer vi til å betale momskravet til medlemmene, sier Willy Martinsen, kommunikasjonsdirektør i TONO.

Nye TONO-vilkår for konsertarrangører

07/11/2022

TONO innfører nye vilkår for konsertarrangører der det stilles tydeligere krav til søknader om fremføringer, rapportering av konserter og tidsfrister. Med grunnlag i nye lovmessige rammebetingelser gir vilkårene også konsertarrangører mulighet til å opplyse om fremføring av verk som ikke forvaltes av TONO, og få en forholdsmessig reduksjon i vederlagsbetalingen.

Globale vederlagsinntekter opp 5,8 % i 2021

02/11/2022

De samlede, globale inntektene fra kollektiv forvaltning av opphavsrettigheter beløp seg til 9,6 milliarder euro i 2021, opp 5,8 prosent fra året før. Inntektene var likevel 5,3 prosent lavere enn før covid-19-pandemien.