Willy Martinsen

Riddu Riđđu er tildelt TONOs Formidlerpris 2024

11/07/2024

«Riddu Riđđu har markert seg som en internasjonal spydspiss innenfor sitt segment», skriver juryen i sin begrunnelse. Prisen ble utdelt under festivalens offisielle åpning 11. juli.

Spotify forbi YouTube på musikkstrømming

27/06/2024

Spotify fortsetter veksten i Norge, og er i 2024 for første gang en større tjeneste for musikkstrømming enn YouTube. 95 prosent av nordmenn strømmer nå musikk, og 63 prosent av dem betaler for musikkstrømming. Nordmenn har dermed størst betalingsvilje for musikk i hele Norden.

Ekstraordinært TONO-årsmøte om avregningsprinsipper

TONO må ha nye avregningsregler for å etterleve loven om kollektiv forvaltning og forretningsregler mellom verdens «TONO-selskaper, og vil avholde et ekstraordinært årsmøte 28. august. – Et samlet TONO-styre har som sin fremste prioritet å innføre nye avregningsregler raskt, sier TONOs nye styreleder, Ole Henrik Antonsen.

Sommerhilsen fra adm.direktør 2024

26/06/2024

TONOs adm.direktør Karl Vestli ønsker TONOs medlemmer og kunder en riktig god sommer.

TONO-betalingen tilsvarer 2,6 prosent av norsk konsertøkonomi

10/06/2024

Norske konsertarrangørers TONO-betaling til komponister og sangtekstforfattere utgjør bare 2,6 prosent av den totale norske konsertøkonomien. Det er blant funnene i en ny rapport utarbeidet av Oslo Economics på oppdrag for TONO.

Stemmerett i TONO? Husk digitalt infomøte 7. juni 

06/06/2024

Vi minner om at alle som har stemmerett i samvirket TONO SA er invitert til et informasjonsmøte 7. juni kl 14. Møtet er et formøte til årsmøtet 11. juni.

TONO omsatte for 997,9 millioner kroner i 2023

28/05/2024

(Oslo, 28. mai 2024) TONO omsatte for 997,9 millioner kroner i 2023. Strømming var for første gang det største inntektsområdet til det kollektive forvaltningsselskapet, og det var også rekordinntekter på en rekke områder.

TONO moderniserer konserttariffen

TONO moderniserer nå konserttariffen slik at den bedre reflekterer virkeligheten i konsertmarkedet, der billettsalget ofte bare utgjør en del av de samlede konsertinntektene. Samtidig er TONO opptatt av at arrangørene skal få god tid til å tilpasse seg endringene, og innfører derfor modellen for fullt først fra 2027.

TONO deler ut 15,5 millioner i stipender 

16/05/2024

TONO deler nå ut 15 502 000 kroner til totalt 653 stipender, fordelt på henholdsvis 386 TONO-stipender og 267 Unge Talenter-stipender. 

TONOs konsertmodell bidrar til at ny musikk kan skapes

11/04/2024

TONO og norske konsertarrangører har samme mål: Vi ønsker flest mulig konserter og levende konsertscener rundt omkring i Norge. TONO har også stor forståelse for at det kan være økonomisk krevende å være en liten konsertarrangør. Det er også alltid mulig å diskutere sider ved vår konsertmodell, men vi er uenig i at den prinsipielt forskjellsbehandler arrangører og at modellen blir bedre ved å ta mindre betalt for de små konsertene – det vil skape et større klasseskille blant musikkskapere der de “små” ville være den tapende part.