KLANGEN AV KILDEN – KOMPOSISJONSKONKURRANSE

Kilden TKS får 4 saler:

• (med ca. 1150 plasser)• (ca. 700 plasser)• (ca. 240 plasser)• (ca. 140 plasser)

Institusjonene Agder Teater, Kristiansand Symfoniorkester og Opera Sør vil før innflytting fusjoneres til en organisasjon. Det er første gang i Norge at flere kunstinstitusjoner slår seg sammen. I tillegg vil Kilden TKS være arena for diverse kulturhusaktiviter fra regionale aktører til internasjonale stjerner.

Kilden TKSs fremtidige eiere inviterer herved til komposisjonskonkurranse. Vi ønsker å skape en egen klanglig identiteti huset av høy kunstnerisk kvalitet og stor slitestyrke. De klanglige behovene er bl.a.:

Signalene bør være i slekt, men likevel så spesifikke at publikum etter hvert ”lærer seg” hvilken sal de adresserer•

Det er ønskelig at de forskjellige signalene har en klar egenverdi, men samtidig et nært slektskap til et felles klanglig univers.

1. Innsending av forslag til kompositorisk grunnmateriale, lydeksempler og beskrivelse av videre utvikling av arbeidet.Frist: 26. juni 20112. Av det innsendte materialet vil juryen plukke ut inntil 5 bidrag som blir invitert til å realisere det endelige forslag.Dette skjer etter en nøyere beskrevet behovsplan. Dette arbeidet honoreres.Frist: 1. oktober 2011

Vinnerutkastet honoreres med kr. 50.000 – og vil bli brukt som Kildens klang-grunnlag på alle aktuelle plattformer fraåpningen i januar 2012.

Rolf Gupta (sjefsdirigent og kunstnerisk leder, Kristiansand Symfoniorkester), Ingrid Forthun (teatersjef, Agder Teater), Håkon Berge (direktør, Kristiansand Symfoniorkester), Jon Halvor Lund (leder, programråd KSO), Simen Hefte (lydtekniker, Agder Teater) og Glenn Erik Haugland (komponist, leder av Norsk Komponistforenings faglige utvalg).

Bidrag til konkurransens første trinn sendes til: [email protected]: Håkon Berge, Kristiansand Symfoniorkester – Marviksveien 140 – 4632 Kristiansand

Musikkforum 26 april

Med utgangspunkt i sitt nylig avsluttede forskningsprosjekt Friimprovisasjon – sjangerog metode, vil Michael Duch vise oss hvilke muligheter og konsekvenser som ligger ifriimprovisjasjonens strategier og metoder.

Improvisasjon var definitivt det som delte New York-skolen i to, hvor John Cage ogMorton Feldman hadde lite til overs for denne måten å lage musikk på, mens ChristianWolff og Earle Brown prøvde å inkorporere improvisasjon i sine verker. Da Brown engang på 1950-tallet hadde fortalt Cage om sitt verk December 1952, hvor han hadde somhensikt å kombinere grafisk notasjon og improvisasjon, hadde Cage svart: ”Ahh… You’rejust going to find that everybody will play their own clichés.»

Den engelske eksperimentelle komponisten, improvisatøren og senere politiske aktivistenCornelius Cardew forsøkte å finne måter hvor den såkalte frie improvisasjonen fusjonertemed det komponerte. Hensikten var nettopp å kunne løsrive utøveren fra hans ellerhennes bevisste eller ubevisste innøvde musikalske klisjeer, slik at de kunne skape noenytt hver gang musikken ble fremført. Med utgangspunkt i verket The Tigers Mind vilDuch lede oss inn i improvisasjonsmusikkens problemstillinger.

Velkommen!

(1978) er født og oppvokst i Trondheim og spiller kontrabass. Duch avsluttet sintreårige periode som kunststipendiat ved Institutt for Musikk, NTNU, i 2010 hvor han forsket påfriimprovisasjon og improvisasjonsbasert eksperimentell musikk. Han spiller eksperimentell komponertmusikk i trioen TILBURY/DUCH/DAVIES, friimprovisasjon med den norske kvartetten LEMUR menshan i soloformatet gjør begge deler. Duch har ellers medvirket på over 30 utgivelser i ulike format medblant andre Tony Conrad, Patrik Fitzgerald og Mark Wastell.

Hva er Musikkforum?

Musikkforum er Norsk Komponistforening og NOPAs felles faglige forum medmålsetting om å skape større bevissthet og engasjement rundt komposisjon ogbeslektede temaer innenfor musikk. Musikkforum er gratis og åpent for alle.