Musikkforum 26 april

Er improviserte komposisjoner og komponerte improvisasjoner det samme? Hvor fri er friimprovisasjon og hva slags frihet er det snakk om?MUSIKKFORUM, tirsdag 26. April.Litteraturhuset (Amaile Skram) kl. 19:00. Gratis inngang og åpent for alle.

 / 26/04/2011 /

Med utgangspunkt i sitt nylig avsluttede forskningsprosjekt Friimprovisasjon – sjangerog metode, vil Michael Duch vise oss hvilke muligheter og konsekvenser som ligger ifriimprovisjasjonens strategier og metoder.

Improvisasjon var definitivt det som delte New York-skolen i to, hvor John Cage ogMorton Feldman hadde lite til overs for denne måten å lage musikk på, mens ChristianWolff og Earle Brown prøvde å inkorporere improvisasjon i sine verker. Da Brown engang på 1950-tallet hadde fortalt Cage om sitt verk December 1952, hvor han hadde somhensikt å kombinere grafisk notasjon og improvisasjon, hadde Cage svart: ”Ahh… You’rejust going to find that everybody will play their own clichés.»

Den engelske eksperimentelle komponisten, improvisatøren og senere politiske aktivistenCornelius Cardew forsøkte å finne måter hvor den såkalte frie improvisasjonen fusjonertemed det komponerte. Hensikten var nettopp å kunne løsrive utøveren fra hans ellerhennes bevisste eller ubevisste innøvde musikalske klisjeer, slik at de kunne skape noenytt hver gang musikken ble fremført. Med utgangspunkt i verket The Tigers Mind vilDuch lede oss inn i improvisasjonsmusikkens problemstillinger.

Velkommen!

(1978) er født og oppvokst i Trondheim og spiller kontrabass. Duch avsluttet sintreårige periode som kunststipendiat ved Institutt for Musikk, NTNU, i 2010 hvor han forsket påfriimprovisasjon og improvisasjonsbasert eksperimentell musikk. Han spiller eksperimentell komponertmusikk i trioen TILBURY/DUCH/DAVIES, friimprovisasjon med den norske kvartetten LEMUR menshan i soloformatet gjør begge deler. Duch har ellers medvirket på over 30 utgivelser i ulike format medblant andre Tony Conrad, Patrik Fitzgerald og Mark Wastell.

Hva er Musikkforum?

Musikkforum er Norsk Komponistforening og NOPAs felles faglige forum medmålsetting om å skape større bevissthet og engasjement rundt komposisjon ogbeslektede temaer innenfor musikk. Musikkforum er gratis og åpent for alle.