TONOs Edvard-pris til Vigdis Hjorth

En tekstlig trampoline

− Det skrives ikke mange originale operatekster på norsk, men “Med kniven på strupen” av Vigdis Hjorth er definitivt én av dem. Teksten utløser musikalske handlinger – den er en tekstlig trampoline som skaper gode, poengerte situasjoner, sa prisutdeler Kari Bremnes.

Happy prisvinner

– Jeg syns det er veldig stas å få prisen, sier prisvinner Vigdis Hjorth i en kommentar. Det som er veldig befriende for en som i hovedsak skriver romaner, er å jobbe så tett sammen med andre. Det har vært inspirerende og en stor glede, men også utfordrende. Det at vi fikk det til så bra er jeg veldig happy for, avslutter en glad prisvinner.

TONOs Edvard-pris består av Bruno Oldanis unike trofé, diplom og kr 50.000.

Juryens begrunnelse

Juryen

Årets jury har bestått av Maja Solveig Kjelstrup Ratkje, Tore Hansen, Dag Krogsvold, Ingrid Kindem, Lars Petter Hagen og Synne Skouen (juryleder).

Edvard-prisen

Edvard-prisen, oppkalt etter Edvard Grieg, er en pris TONO tildeler opphavsmenn og -kvinner for fremragende musikkverk. Prisen gis til opphavsmenn og -kvinner som har skapt musikkverk og tekster til musikk av høy kunstnerisk kvalitet.

Med prisen ønsker TONO å øke oppmerksomheten rundt norske komponister og tekstforfattere og øke folks forståelse og kjennskap til nyskrevet norsk musikk. Prisvinnerens musikk eller tekst må være urfremført eller utgitt foregående år. Det legges også vekt på opphavsmannens øvrige produksjon.

TONO er komponistenes, tekstforfatternes og musikkforleggernes organisasjon.

Mediehenvendelser:

Vigdis Hjorthtlf: 41 68 96 71

Synne Skouenjuryleder Edvard-prisenmobil: 91 30 08 96

Jan Richard Kjelstrupkommunikasjonssjef TONOmobil: 99 24 86 87

Philip Kruse nytt styremedlem i TONO

Dette valget betyr at NMFFs nyvalgte styreleder går umiddelbart inn i TONOs styre, jf TONOs vedtekter § 29 (2), mens NMFFs tidligere styreleder, Leif Dramstad går umiddelbart ut av TONOs styre. Pressemelding fra NMFF:

Nytt styre i Norsk Musikkforleggerforening!

På ekstraordinært årsmøte i Norsk Musikkforleggerforening, 22.juni ble det valgt et nytt styre. Styret består nå av: (Majorforlaget) (Norsk Musikforlag) (Warner Music Chappell Norway/ Steinar Fjeld Musikk) (Norsk Noteservice AS) Varamedlem: Ken Ingwersen (Oslo Recordings ANS)Varamedlem: Dag Krogsvold (Voices Music Publishing)Varamedlem: Stefan Bengtsson (Cantando Musikkforlag)