Philip Kruse nytt styremedlem i TONO

Norsk Musikkforleggerforening har meddelt TONO at de på sitt årsmøte 22. juni d.å. har valgt nytt styre. Leder av det nye styret er Philip Kruse.

 / 04/07/2011 /

Dette valget betyr at NMFFs nyvalgte styreleder går umiddelbart inn i TONOs styre, jf TONOs vedtekter § 29 (2), mens NMFFs tidligere styreleder, Leif Dramstad går umiddelbart ut av TONOs styre. Pressemelding fra NMFF:

Nytt styre i Norsk Musikkforleggerforening!

På ekstraordinært årsmøte i Norsk Musikkforleggerforening, 22.juni ble det valgt et nytt styre. Styret består nå av: (Majorforlaget) (Norsk Musikforlag) (Warner Music Chappell Norway/ Steinar Fjeld Musikk) (Norsk Noteservice AS) Varamedlem: Ken Ingwersen (Oslo Recordings ANS)Varamedlem: Dag Krogsvold (Voices Music Publishing)Varamedlem: Stefan Bengtsson (Cantando Musikkforlag)