34 millioner i covid-19-kompensasjon til TONOs medlemmer

Kulturdepartementet gir TONOs medlemmer et tilskudd på 34 millioner kroner som en kompensasjon for fjorårets covid-19-relaterte tap av TONO-inntekter.

 / 23/03/2022 /

TONO har over lenger tid vært i en dialog med kulturdepartementet vedrørende en kompensasjon til våre medlemmer for deres covid-19-relaterte tap i 2021.

Det er en gledelig nyhet at departementet har besluttet å bevilge 34 millioner kroner. Tilskuddet skal dekke omtrent 70 prosent av TONO-medlemmers tapte vederlagsinntekter.

– Vi er glade for at den nye regjeringen følger opp de signalene de ga ved tiltredelsen. Vi er glade for den åpne og konstruktive dialogen TONO har hatt med både den politiske ledelsen og embetsverket, sier adm.direktør, Cato Strøm.

Vanskelige år

I 2021 mottok TONO 30,5 millioner kroner fra Kulturdepartementet som ble avregnet til medlemmer som kompensasjon for covid-19-relaterte tap i 2020.

2021 ble enda et krevende år for TONOs medlemmer. Det er derfor svært positivt at Kulturdepartementet har besluttet å innvilge en kompensasjon også i år.

– Det er ingen tvil om at dette kommer til å bli svært godt mottatt blant TONOs norske medlemmer, som har lagt bak seg to svært vanskelige år. Vi ser ikke bort fra at også 2022 også kan bli et år utenfor det vi kan kalle normalen, sier Strøm.

Informasjon om når og hvordan pengene vil bli avregnet publiseres på TONO.no så snart dette er klart.