46, 6 millioner i årets første kvartalsavregning

Avregningen kommer i første rekke fra områdene radio, TV, konsert, kino, utland, online og fremføring.  Kringkasting (radio og TV) utgjør det største området i kvartalsavregningen, og dreier seg samlet sett om ca 32 mill kroner.   Det avregnes også for bruk av TONO-repertoar i utlandet, med et samlet beløp på ca 6,5 millioner kroner denne gangen. Innen konsertområdet avregnes det 4,6 mill kroner, og det kommer også i underkant av 3 millioner onlinekroner ut til våre rettighetshavere via TONO.  Urfremføringer og kino er også områder som er avregnet denne uken.